Kompleksowe ubezpieczenia Trójmiasto
Pokaż dane kontaktowe
Potrzebujesz pomocy? 604 - 868 - 947
Tadeusza Kościuszki 71 Gdańsk, Polska
Godziny otwarcia Pn-Pt: 09:00-17:00

Najczęściej zadawane pytania

Mam uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję. Czy muszę dla niego wykupić polisę OC?

Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany.

Podwójne ubezpieczenie – w jakich okolicznościach może do niego dojść? Jak go uniknąć? Czy firmy ubezpieczeniowe mają prawo domagać się składki w sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia?

Pułapka podwójnego ubezpieczenia dotyczy polis komunikacyjnych OC wykupionych przed 11 lutego 2012 roku. W dniu tym weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która rozwiązała ten problem, dając możliwość odpowiedniego wypowiedzenia niechcianej umowy (art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Na rynku wciąż jednak istnieją polisy OC wykupione przed 11 lutego 2012 roku (do 10 lutego 2012 roku włącznie). To w ich przypadku może pojawić się problem podwójnego ubezpieczenia, gdy wcześniejsza umowa ubezpieczenia nie została skutecznie wypowiedziana. Warto podkreślić, że polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy, gdy składka za nią, została opłacona w całości. Dlatego – zawsze przy zmianie ubezpieczyciela – bardzo ważne jest by skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę. Inaczej będziemy zobowiązani do zapłacenia podwójnej składki, gdyż obie firmy będą udzielać nam ochrony ubezpieczeniowej w zakresie naszej odpowiedzialności cywilnej. Należy pamiętać by wypowiedzenie zostało złożone nie później niż na dzień przed upływem 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta. Co jednak istotne – w przypadku OC wykupionych przed 11 lutego 2012 roku – wypowiedzenie można uznać za skutecznie złożone dopiero w dniu, w którym dotrze ono do ubezpieczyciela – nie ma tu znaczenia data jego nadania (stempla pocztowego)*. Podobna sytuacja może zdarzyć się również, gdy nie wypowiemy polisy OC wykupionej – przed 11 lutego 2012 roku – przez poprzedniego właściciela pojazdu.


* za moment złożenia wypowiedzenia polis komunikacyjnych OC, wykupionych po 10 lutego 2012 roku, uznawana jest data nadania takiego oświadczenia w placówce Poczty Polskiej (art. 18 ust. 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Czy z posiadaniem pojazdów czasowo wycofanych z ruchu również wiąże się obowiązek ubezpieczenia?

Tak. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie jest tożsame z jego wyrejestrowaniem. Nie eliminuje też całkowicie możliwości powstania szkody związanej z ruchem pojazdu, a jedynie je ogranicza (np. podczas wsiadania, wysiadania, czy w wyniku samozapłonu). W związku z tym, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie zwalnia od obowiązku wykupienia OC.